“از لحاظ ظاهری همان که می‌خواهم و از لحاظ امکانات و کاربری همان که نیاز داشتم.  صندلی بالابر از این لوکس ‌تر و انعطاف‌پذیرتر نمی‌شود: صندلی بالابر پله استانا”

یک مشتری رضایت مند